เชื่อมโยงไปถึงและอยู่กระชับ

ในช่วงเช้าจะมีเรือประมงที่ทําการประมงฮิกาชิมาจิเป็นปลาในสุทธิจากตู้ปลาที่มีกําหนดให้จัดส่งอย่างปลอดภัยและปิดทันทีนอกจากนี้การรวมเครื่องประมงที่อุทิศให้กับสหกรณ์ประมง Higashimachi ใช้สําหรับกิจกรรมและการทํางานที่กระชับจะดําเนินการอย่างแน่นอนและระบายความร้อนทันทีและการกําจัดจะทําโดยน้ําแข็งของถังเรือ