ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทโอ

ปลาทะเลแดงคุณภาพสูงที่เลี้ยงมา “Taio – Taio- ” ได้รับการบํารุงอย่างพิถีพิถัน เช่น การจัดการอย่างละเอียด อาหารชนิดเดียวกัน และใช้ตาข่ายป้องกันแสงจากเวลาทอดมันมีกลิ่นเล็กน้อยและอุดมไปด้วยความหวานนอกจากนี้คุณภาพเนื้อยังยากที่จะออกมาจากเส้นสีดําที่แปลกประหลาดกับปลาทะเลและแม้ว่าจะเป็นซาซิมิก็สามารถให้สวยงามไม่เพียง แต่สําหรับรสชาติ แต่ยังสําหรับลักษณะที่สําคัญ

สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงเพ
ื่อบํารุง “Tai-o”

เมืองนากาชิมะมีชายฝั่งทะเลยาวช่องลมและกระแสน้ําที่ดีมากไหลเข้ามาด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาและมีความสุขกับสถานที่พร้อมกับพื้นที่การตกปลาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นแพร่หลายไปทั่วโลก และการจัดส่งปลาแซลมอนเป็นปลาแซลมอนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
ใช้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าว”Tai-o”รวมจัดการทุกอย่างจากเมล็ดและต้นกล้าเพื่อการจัดส่งเพื่อติดสุขภาพและรสชาติของอาหารเราใช้ฟีด EPA กับ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์” และ “ใบรับรองความปลอดภัย” ที่แนบมากับทุกของพวกเขาและเราได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะภายในสหกรณ์ประมงเพื่อสร้างระบบขนส่งที่มีเสถียรภาพมีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในใจและเรายังคงทํางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพในชีวิตประจําวัน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “King Tai” โปรดดูโบรชัวร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด