อุตสาหกรรมการประมงชายฝั่ง

ประมงชายฝั่ง


นอกจากการทําฟาร์มปลาและการทําฟาร์มปลารวมถึงบรีแล้ว

การทําฟาร์มปลา (เบอร์ริโต)
คลิกเพื่อขยาย
การตกปลาสุทธิ
คลิกเพื่อขยาย
มาคิอามิ
คลิกเพื่อขยาย
ตะกร้าประมงสุทธิ
คลิกเพื่อขยาย
ตกปลาทาโกะสึโบะ
คลิกเพื่อขยาย
การประมงสุทธิไอโซเก้น
คลิกเพื่อขยาย
การประมงสุทธิคงที่
คลิกเพื่อขยาย
ประมงมันฝรั่ง
คลิกเพื่อขยาย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของ Aosa
คลิกเพื่อขยาย