โฮมเพจได้รับการต่ออายุแล้ว

"สหกรณ์การประมงฮิงาชิมาจิ" ได้ต่ออายุเว็บไซต์

ในการต่ออายุนี้เราได้ปรับปรุงการออกแบบและโครงสร้างเมนูและเพิ่มเนื้อหาใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นเพื่อดูการใช้งานและเป็นมิตรมากขึ้น
เมื่อต่ออายุหน้าแรก URL ของบางหน้ามีการเปลี่ยนแปลงหากคุณลงทะเบียนใน "รายการโปรด" หรือ "บุ๊กมาร์ก" ของเบราว์เซอร์โปรดเปลี่ยนเป็น URL ใหม่
เราจะยังคงให้ข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้โดยการเพิ่มเนื้อหาต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายในการให้เว็บไซต์ที่คนจํานวนมากสามารถใช้
เราหวังว่าจะได้อุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องของคุณ

สหกรณ์ประมงฮิกาชิมาจิ

Follow me!