ปลาทั้งหมดในท่อจะถูกเก็บรวบรวมจากส่วนกลางที่สถานที่โหลดในท่าเรือประมง Thini ของสหกรณ์ประมงฮิงะชิมาจิที่นี่ขนาดจะถูกจัดเรียงตามผู้ผลิตและระบายความร้อนต่อไปจะทํา