นากาชิม่าโจ (นากาชิมะโช) เป็นส่วนเหนือสุดของจังหวัดคาโกชิม่าในเมืองที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์น้ําในช่วงต้นของช่องแคบ, สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอุณหภูมิของน้ําเฉลี่ยประจําปีประมาณ 19 องศา, และภูมิปัญญาของชาวประมงปลูก, การทําฟาร์มปลา, รวมทั้ง 'Yi-o-o-o-'แบรนด์, และการประมงชายฝั่งทะเลต่างๆมีการจัดการ.

ข้อมูลสหกรณ์ประมงฮิกะชิ-มาจิ

หัวหน้าคณะกรรมการสรรหาโนบุโอะ นากาโมโตะ (เฮเซอิ 18 (2549) วันที่ 30 กันยายน)
สถาน1769-1
ติดต่อโทร: 0996-86-1200
 โทร: 0996-86-1202